Kunstgras Kopen En In De Tuin Leggen  thumbnail

Kunstgras Kopen En In De Tuin Leggen

Published Feb 05, 24
7 min read

fieldmanager.nl Taakstelling Sinds 2011 is er een nieuw accommodatiebeleid en een nieuw subsidie beleid in te voeren. klaver in gras bestrijden. De taakstelling is om 130 duizend euro te bezuinigen op onderhoud en ambtelijke uren en een consistent accommodatiebeleid op te stellen. Privatiseringen Allereerst zijn de sportverenigingen geprivatiseerd. Te Riele legt uit: ‘De clubs hebben de onderhoudscontracten voor het clubgebouw en de velden overgenomen van de gemeente

De verenigingen houden zelf een logboek bij dat eenmaal per jaar door de gemeente wordt gecontroleerd op kwaliteit, inclusief een schouw langs de velden. klaver in gras bestrijden. Als de kwaliteit drastisch daalt, dan weten wij dat we met privatiseren ons doel voorbij schieten. Maar vooralsnog gaan wij er vanuit dat verenigingen hoed onderhouden want ze willen hun thuisbasis, dat wil zeggen, hun eigen club, behouden in plaats van met een andere club samen te gaan

Benthem: ‘We maken momenteel vele kleine, praktische stappen voor een goede afstemming binnen de MUG-gemeenten en om alvast slagen te maken voorafgaand aan de doorvoer van het subsidiebeleid.’ De gemeente baseert haar nieuwe accommodatie en subsidiebeleid op bevolkingskrimp Het subsidiebeleid heeft flink effect op de inmiddels verzelfstandigde sportverenigingen. Carl te Riele legt uit: ‘We gaan niet meer de accommodaties subsidiëren, maar de activiteiten.Nu moeten de verenigingen zelf de velden volledig onderhouden. De subsidie is gebaseerd op het aantal jeugdleden van een club, en het aantal voetbalvelden en aantal kleedkamers - klaver in gras bestrijden. De geprivatiseerde sportverenigingen kunnen beter dan de gemeente zelf slimme oplossingen voor het beheer vinden om te blijven draaien.’ Fuseren kan een oplossing zijn wanneer een van de zes voetbalverenigingen in de MUG-gemeente in de problemen mocht komen

Dat is ook een luxepositie,’ zegt Benthem. ‘Deze situatie is niet houdbaar. Er is sprake van bevolkingskrimp, dus de gemeente is haar beleid ook aan het baseren op krimp. klaver in gras bestrijden. Er zijn teveel vierkante meters om te bekostigen. De vraag is dan: wat heeft de politiek ervoor over om iets te behouden en wat mag het kosten? De nieuwe raad moet daarin een keuze maken

Kunstgras

Echter, een aantal verenigingen speelt op topniveau. Om hetzelfde niveau te kunnen behouden, zullen zij samenwerking moeten zoeken met elkaar: ‘hoe zorgen we ervoor dat we hét voetbaldorp van Nederland blijven?’ Nog rendabel? Voor het groot onderhoud, dat de gemeente nog wel voor haar rekening neemt, is een deelverordening opgesteld, die verlangt dat bij elk groot onderhoud van een veld wordt bekeken of de investering duurzaam is, dus nog genoeg rendabiliteit op zal leveren.

Er wordt dan naar medegebruik bij een andere vereniging gekeken. ’ De gemeente investeert niet meer in clubs waar sponsorgelden en contributie de club niet meer overeind kunnen houden. waar burgers in zitten. Vanuit deze teams wordt veel zelfredzaamheid verwacht. De overgang is groot. klaver in gras bestrijden. Het nieuwe sportbeleid zal dan ook moeten groeien, dat gaat niet van de ene op de andere dag.’ Harmoniseren Millingen, Ubbergen en Groesbeek hadden alle drie eigen beleidNa 2015 is er dan ook nog twee jaar de tijd om - ook het sportbeleid - te harmoniseren - klaver in gras bestrijden. Benthem: ‘Er zijn nu al werkgroepen bezig om de knelpunten te inventariseren op het gebied van de verschillende subsidie-, accommodatiebeleiden en sportbeleiden in het algemeen.’ De gemeente investeert niet langer in clubs die hun eigen broek niet kunnen ophouden Faciliteren De gemeente komt feitelijk in een faciliterende rol en trekt zich zodanig terug dat Sport en Bewegen geen taakstelling of doel op zich meer zal zijn maar een ‘middel’

‘Wel is duidelijk dat we één sociaal-maatschappelijke visie op sportgebied gaan uitdragen, namelijk ‘bewegen als preventie van ziekten en bevordering van de volksgezondheid’,’ aldus Te Riele. ‘Daarvoor zullen we vooral vraaggericht helpen. Zo hebben we een potje waaruit alle burgers subsidie zouden kunnen krijgen als zij een initiatief ontplooien waar vraag naar is.

We zullen sport integraler bekijken. Een voorbeeld hiervan is door ons af te vragen hoe we een sportaccommodatie als algemene voorziening kunnen inzetten voor een volle dagbesteding. Sport kan dat dragen: er is ruimte genoeg in de accommodaties om allerlei activiteiten te ontplooien in het kader van sport en bewegen, maar ook een stuk zorg (klaver in gras bestrijden).’ Benthem: ‘Burgers krijgen meer verantwoordelijkheid

Sao Paulo - Kunstgras

Hierbij moet je ook nog rekening houden met de piekdrukken op vrijdag en zaterdag - klaver in gras bestrijden.’ Omdat de aanleg van twee kunstgrasvelden al snel 1,6 miljoen euro zou kosten, ging de voetbalvereniging op zoek naar alternatieven. Aantal nadelen De spelers van V.V. Papendrecht lieten het bestuur heel duidelijk blijken dat ze geen kunstgras wilden

Een ander groot nadeel volgens de spelers is de harde ondergrond van een kunstgrasveld.’ Ook zie je bij een kunstgrasveld volgens Wolters dat de pool van de kunststof grasspriet op den duur plat gaat liggen. ‘Daar gebruiken ze dan vervolgens wel infillrubberkorrels voor,’ zegt Hendrik Nagelhoud, productmanager bij Innoseeds, ‘maar op den duur gaan deze zich toch nogal eens ophopen tot een berg rubberkogeltjes, wat weer extra onderhoud vraagt.’ Verder refereert Nagelhoud aan een recent bericht uit De Telegraaf waarin staat dat Amy Griffin, voetbalcoach aan de Universiteit van Washington, onlangs de vraag opwierp of kunstgras met infillrubber wel zo veilig is als gedacht.

In de VS wordt daarom aangedrongen op nader onderzoek naar de oorzaken hiervan. Praktisch gezien heeft kunstgras volgens Wolters als nadeel dat de bal ook anders reageert dan op een natuurgrasveld. ‘Hij stuitert heel anders en ook het rolpatroon van de bal over het veld is anders. Voor ons waren dit ook afwegingen om serieus naar een alternatief op zoek te gaan.’ Huntelaar De zoektocht naar een alternatief ondernam V (klaver in gras bestrijden).V

‘Klaas, Jan Huntelaar zei zelfs dat hij op dit moment nog liever niet teruggaat naar een Nederlandse profclub omdat hij niet op kunstgras wil spelen,’ aldus Nagelhoud, ‘maar ook andere topvoetballers hebben een aversie tegen kunstgras - klaver in gras bestrijden.’ Omdat Wolters wilde weten hoe het hybrideveld beviel, maakte hij een afspraak met Steeds Hooger

Verder bleek een hybrideveld stukken goedkoper dan een kunstgrasveld. Als we twee hybridevelden zouden aanleggen, zouden we vijf ton kwijt zijn in plaats van 1,6 miljoen. klaver in gras bestrijden.’ Een ander voordeel volgens deze Rotterdamse amateurvoetbalclub is dat niet alleen de aanschaf, maar ook de levensduur van een hybrideveld (met een goed onderhoudsprogramma) langer is: zo'n vijftien jaar

Kunstgras‘Op basis van al deze informatie besloten we om twee van onze velden om te zetten naar hybridevelden.’ Met een hybrideveld kan het aantal speeluren opgerekt worden naar ruim 900 uur per jaar Gezien de hoge kosten voor de aanleg van een kunstgrasveld verbaast Nagelhoud zich erover dat gemeenten soms zoveel investeren in dit type velden.

Bij de keuze voor een hybrideveld was het uiteindelijk de gemeente die de doorslag gaf. ‘Zij lieten ons, na het horen van de kosten voor de aanleg van twee hybridevelden, zelf de keuze maken. klaver in gras bestrijden.’ De voetbalvereniging mocht wel twee kunstgrasvelden aanleggen, maar dan zou de jaarlijkse huurprijs voor de huur van de velden verdubbeld worden

Papendrecht is in mei van dit jaar aangelegd en in september konden de spelers al op het veld terecht. Het gras komt mooi door de backing heen gegroeid (klaver in gras bestrijden). ‘Bij een hybrideveld is de beworteling van een groter belang dan bij een natuurgrasveld omdat het mede de stabiliteit van het veld en de bespeelbaarheid bepaalt,’ aldus Nagelhoud

Papendrecht is het grasmengsel Pro, Master SV7 i, Seed gebruikt. Volgens Wolters is er veel tijd gestoken in het geschikt maken van de ondergrond voor de aanleg van de hybridevelden. klaver in gras bestrijden. De bestaande toplaag is deels afgevoerd en deels gespaard om als invulling voor de Xtra, Grass-mat te worden aangewend. Vervolgens heeft het veld een intensieve reconstructie ondergaan, waarbij een nieuw drainagesysteem is aangelegd (naast het bestaande systeem) en de toplaag in twee lagen verschraald

fieldmanager.nl 27 28 www. fieldmanager.nl Nagelhoud wijst het lichtere natuurgras aan dat tussen het donkergroene kunstgras staat in het vijf meter gebied. de velden. klaver in gras bestrijden. Dit is met name gedaan omdat de beide hybridevelden vrij laag liggen. Vanwege de natte omstandigheden deze zomer viel het op de relatief zware grond in Papendrecht niet mee om zonder structuurbederf van de bodem de werkzaamheden af te ronden

Kunstgras

‘Hybridevelden zijn dus ook gunstig wat betreft het voorkomen van de opwarming van de aarde. Bovendien is een natuurgrasveld veel koeler. Verder hoeft er na zo'n vijftien jaar minder kunstgras gerecycled te worden dan bij een volledig kunstgrasveld.’ De spelers van V. klaver in gras bestrijden.V. Papendrecht waren onlangs, na de eerste keer op het veld gespeeld te hebben, in ieder geval laaiend enthousiast

Latest Posts

Kunstgras Kopen En In De Tuin Leggen

Published Feb 05, 24
7 min read

Kunstgras

Published Jan 31, 24
7 min read